“A” Kategória

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK ÉS TANULÓTÁJÉKOZTATÓ

A kategória

 

 

1.Képzőszerv megnevezése, címe,e-mail címe,telefonszáma:Bihari Autósiskola 4142 Zsáka Rákóczi utca 2.,                  bihariautosiskola@freemail.hu,   0630 623 8723

                                                   

2. A cég formája: egyéni vállalkozó

 

3. Vállalkozás nyilvántartási száma: 35274930

 

4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma: Rozmánné Házi Marianna

                                                                                                       bihariautosiskola@freemail.hu

                                                                                                       0630 623-8723

5. Az ügyfélfogadás helye, ideje: 4100 Berettyóújfalu Dózsa György út 8-10.

                                                                    Szerda: 8-16 óráig

                                                      

6. Telephely címe, telefonszáma: 4142 Zsáka Rákóczi utca 2.

                                                                     0630 623 8723

 

7. A tanfolyamra való felvétel módja: A tanuló személyesen a jelentkezési lap kitöltésével jelentkezik a tanfolyamra.

 

8. Előírt orvosi alkalmassági vizsgálatok: Orvosi alkalmasság:1. csoportú

 

9. A tanfolyamra  történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

         Beiskolázás feltétele:- legalább 23,5 éves kor,  8 általános iskolai végzettség (előzetes motorkerékpár vezetési gyakorlat hiányában)

                                                - legalább 20 éves kor,   8 általános iskolai végzettség ( legalább kétéves „A2” kategóriás motorkerékpár vezetési gyakorlat  esetében)

          Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel:vezetői engedélye nincs bevonva, nem áll vezetéstől eltiltás hatálya alatt és nincs utánképzésre kötelezve.

         A beiskolázást követően 9 hónapon belül elméleti vizsgán kell részt venni, illetve egy éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezt követően csak újabb tanfolyam elvégzése esetén jelenthető újabb vizsgára.

          Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte és az előírt életkornál 3 hónappal fiatalabb, orvosi alkalmasságát és az alapfokú iskolai végzettség meglétét a közlekedési hatóságnak bemutatta.

         Forgalmi vizsgát csak az kezdheti meg, aki sikeres elméleti vizsgát tett, az előírt életkort betöltötte, és az előírt gyakorlati óraszámokat teljesítette.

         Sikertelen vizsga esetén ugyanabból a vizsgatárgyból legkorábban 3 munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.

         Valamennyi vizsgáját az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül be  kell fejeznie, különben valamennyi sikeres vizsgája érvényét veszti.

        Amennyiben a tanuló mentesül az elméleti oktatás és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie. Ezen túl csak a teljes képzés megismétlését követően jelenthető újabb vizsgára.

,

  10. A tantárgyak és óraszámaik

                                                                                                                     Kötelező min.   Képzőszerv által tartott

     Elméleti tantárgyak( Közl. ism., Vezetés.elm.,Szerkezeti és üzemeltetési ism.)  22 óra                 min. 22 óra  

     Gyakorlati oktatás:                                                                                       alapoktatás 10 óra                   főoktatás 16 óra.

     Az elméleti tanórák időtartama:45 perc

     Tanórák időtartama: 50 perc.

 

11. Járműhasználat:Kawasaki 750

 

12. A hiányzás pótlásának módja: Aki a kötelezően előírt minimum óraszámot nem hallgatta meg, az elméleti  oktatóval egyeztetett  későbbi időpontban van módja bepótolni a tananyagot.

 

 

13. Tandíj

          Elméleti oktatás:30000Ft                                Gyakorlati oktatás:4000Ft/óra                                    Elsősegély oktatás:10000Ft

          Vizsgadíjak: Kresz: 4600Ft           Járműkezelés: 4700Ft                Forgalom:11000Ft                                   Elsősegély:8200Ft

          A tandíj befizetése az oktatás helyszínén készpénzben nyugta vagy számla ellenében történik. A gyakorlati oktatás díja a kötelezően előírt gyakorlati órák árát tartalmazza.

           Az elméleti és gyakorlati vizsgadíjakat  a vizsgaügyintézés során a képzőszerv képviselője az illetékes hatóság pénztáránál befizeti.

          Az elsősegély vizsga díját a tanuló egyénileg a Magyar Vöröskereszt számlájára banki utalással teljesíti.

2021. IV. negyedév:  VSM:  -         ÁKÓ: -        KK: 154000Ft

 14. Mentesítés egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól

                     Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól az aki 2 évnél nem régebben szerzett „A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1”   alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett.

        A Közúti elsősegély tantárgy hallgatása és vizsgája alól kap felmentést az a tanuló,aki az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász,egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolóioklevéllel rendelkezik,valamint a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon ,vagy az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek továbbá minden olyan vizsgázó, aki1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, 1984. január 1-je után: bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot,szerzett;

 

15. A tanuló áthelyezése

          Amennyiben a tanuló másik képzőszervnél kívánja folytatni járművezető tanulmányait, a képzőszerv  3 munkanapon belül Képzési Igazolást állít ki az addig lehallgatott elméleti, illetve levezetett gyakorlati órákról és a tanulói nyilatkozat aláírása után két példányban átadja a tanuló részére.

A képzési igazolás kiállításakor a képzőszerv nem számít fel díjat.

 

16. Oktatási helyszínek címe: Az elméleti oktatás helye: 4100 Berettyóújfalu Dózsa György út 8-10.

                                                               A járműkezelési oktatás helyszíne:4031  Debrecen Bartók Béla u. 115.

                                                               A forgalmi oktatás váltás helye: 4031 Debrecen Bartók Béla u. 115.

                                                    

 

17. Pótórák igénylésének módja, díja :A képzőszerv által megtartott elméleti pótórák és az elméleti gyakorlás ingyenes. Amennyiben a tanuló az előírnál több pótórát kíván az oktatóval és az iskolavezetővel egyeztetve van rá mód. A pótórák díja megegyezik az alapórák díjával.

 

18. Engedélyező hatóság neve, címe, telefonszáma, szakfelügyeletet ellátó szerv:

         Nemzeti Közlekedési Hatóság Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

         Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

         4026 Debrecen, Széchenyi u. 46/b  Tel:  (52)502-105

 

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

           A vizsgázó jogai:-Jó színvonalú, kulturált környezetben levő oktatáson részt venni

                                        -Elméleti és gyakorlati pótórák igénylése

                                        -Igény szerint ingyenes elméleti gyakorlási lehetőség

                                        -Jó műszaki állapotú, időjárási viszonyoknak megfelelő tisztaságú járművel gyakorolni

            A vizsgázó kötelezettségei:.- Az oktatáson pontos időben, vezetésre alkalmas állapotban megjelenni

                                                         -A tandíj és vizsgadíjak  a vállalási feltételekben foglaltak szerint megfizetni

                                                         - A szükséges dokumentumokat határidőre bemutatni

                                                         - Az elméleti oktatás kötelezően előírt óraszámán részt venni.

 

20. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: Kresz:4600Ft             Járműkezelés:4700Ft            Forgalom:11000Ft                     Elsősegély: 8200Ft

               Az elméleti és gyakorlati vizsgadíj befizetés módja: A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont pénztárában 4026 Debrecen Széchenyi u. 46/b.

               Az elsősegély vizsga díjának  befizetése banki átutalással történik.

 

21.  Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások

          A sikeres forgalmi vizsga után a vizsgaigazolást a Vizsgaközpont a Vizsgaigazolást elektronikus úton átküldi a Járási Hivatalhoz( Okmányiroda), ahol a  sikeres közúti elsősegély vizsgát igazoló lap felmutatása után kérhető az okmány elkészítése. Nem magyar állampolgár esetén feltétel, hogy az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon tartózkodott.