“AM” Kategória

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK ÉS TANULÓTÁJÉKOZTATÓ

AM kategória

 

1.Képzőszerv megnevezése, címe, e- mail címe,telefonszáma:Bihari Autósiskola  

                                                                                                                                4142 Zsáka Rákóczi utca 2.                                                                                                                                                                                                                                                  bihariautosiskola@freemail.hu         

                                                                                                                                 06 30 623 8723

 

2. A cég formája: egyéni vállalkozó

 

3. Vállalkozás nyilvántartási száma: 35274930

 

4.  Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma: Rozmánné Házi Marianna

                                                                                                         bihariautosiskola@freemail.hu

                                                                                                         0630 623-8723

5. Az ügyfélfogadás helye, ideje: 4100 Berettyóújfalu Dózsa György út 8-10.

                                                        Szerda: 8-16 óráig

                                                        

6. Telephely címe, telefonszáma: 4142 Zsáka Rákóczi utca 2.

                                                                       0630 623 8723

 

7. A tanfolyamra való felvétel módja: A tanuló személyesen a jelentkezési lap kitöltésével jelentkezik a tanfolyamra.

 

8. Előírt orvosi alkalmassági vizsgálatok: -

 

9. A tanfolyamra  történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

         Beiskolázás feltétele: legalább 13,5éves kor betöltése

         A beikolázást követően 9 hónapon belül elméleti vizsgán kell részt venni, illetve egy éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezt követően csak újabb tanfolyam elvégzése esetén jelenthető újabb elméleti vizsgára..

          Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte és az előírt életkornál legalább 3 hónappal fiatalabb.

         Járműkezelési vizsgát csak az kezdheti meg aki az előírt óraszámokat igazoltan teljesítette, és az előírt életkornál ( 14 év) 3 hónapnál fiatalabb.

         Forgalmi vizsgáit csak az kezdheti meg, aki a 14 éves életkort betöltötte.

         Sikertelen vizsga esetén ugyanabból a vizsgatárgyból legkorábban 3 munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.

          Valamennyi vizsgáját az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül be kell fejeznie, különben valamennyi sikeres vizsgája érvényét veszti.

 

 10. A tantárgyak és óraszámaik

                                                                                                                Kötelező min.        Képzőszerv által tartott

     Elméleti tantárgyak( Közlekedési ism., Vezetés.elm.)                              16 óra                 min. 16 óra  

     Gyakorlati oktatás:                                                                alapoktatás 4 óra,        főoktatás 6 óra            , vizsgaóra:1 óra

     Az elméleti tanórák időtartama:45 perc

     Tanórák időtartama: 50 perc.

 

11. Járműhasználat: Honda Dio 50

 

12. A hiányzás pótlásának módja:Aki a kötelezően előírt minimum óraszámot nem hallgatta meg, az elméleti  oktatóval egyeztetett  későbbi időpontban van lehetőség bepótolni a tananyagot.

 

13. Tandíj        

          Elméleti oktatás:30000Ft                  Gyakorlati oktatás:40000Ft                          Elsősegély oktatás:10000Ft

          Vizsgadíjak: Kresz: 4600Ft   Járműkezelési vizsga:3600 Ft( Pályadíj:3000Ft)  Forgalom:3600Ft ( Pályadíj:3000Ft)                                Elsősegély:8200Ft

          A tandíj befizetése az oktatás helyszínén készpénzben nyugta vagy számla ellenében történik.

          A gyakorlati oktatás díja a törvény által  kötelezően előírt óraszám oktatását tartalmazza.

          Az elméleti és gyakorlati vizsgadíjak befizetése az illetékes hatóság pénztáránál történik.

         Az elsősegély vizsga díját a tanuló egyénileg a Magyar Vöröskereszt számlájára banki utalással teljesíti.

2021. IV. negyedév: VSM:  –         ÁKÓ:   –     KK: 70000Ft

 

 14. Mentesítés egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól

        A Közúti elsősegély tantárgy hallgatása és vizsgája alól kap felmentést az a tanuló,aki az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász,egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel rendelkezik,valamint a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon ,vagy az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, 1984. január 1-je után: bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot,szerzett;

 

15. A tanuló áthelyezése

          Amennyiben a tanuló másik képzőszervnél kívánja folytatni járművezető tanulmányait, a képzőszerv  3 munkanapon belül Képzési Igazolást állít ki az addig lehallgatott elméleti, illetve levezetett gyakorlati órákról és a tanulói nyilatkozat aláírása után két példányban átadja a tanuló részére.

A képzési igazolás kiállításakor a képzőszerv nem számít fel díjat.

 

16. Oktatási helyszínek címe: Az elméleti oktatás helye:4100  Berettyóújfalu Dózsa György út 8-10.

                                                             A járműkezelési oktatás helyszíne: 4031 Debrecen  Bartók Béla u. 115.

                                                             A forgalmi oktatás váltás helye: 4031 Debrecen  Bartók Béla u. 115.

 

 

17. Pótórák igénylésének módja, díja :A képzőszerv által megtartott elméleti pótórák és az elméleti gyakorlás ingyenes. Amennyiben a tanuló az előírtnál több gyakorlati órát kíván venni, az oktatóval és az iskolavezetővel  egyeztetve  van rá lehetőség. A pótórák díja megegyezik az alapórák díjával.

 

18. Engedélyező hatóság neve, címe, telefonszáma,szakfelügyeletet ellátó szerv:

        Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság  1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. 

         Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

         4026 Debrecen, Széchenyi u. 46/b  Tel:  (52)502-105

 

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

           A vizsgázó jogai:- Jó színvonalú, kulturált környezetben levő oktatáson részt venni

                                        - Elméleti és gyakorlati pótórák igénylése

                                        - Igény szerint ingyenes elméleti gyakorlási lehetőség

                                        - Jó műszaki állapotú, időjárási viszonyoknak megfelelő tisztaságú járművel gyakorolni

            A vizsgázó kötelezettségei:.- Az oktatáson pontos időben, vezetésre alkalmas állapotban megjelenni

                                                         -A tandíj és vizsgadíjak  a vállalási feltételekben foglaltak szerint megfizetni

                                                         - A szükséges dokumentumokat határidőre bemutatni

                                                         - Az elméleti oktatás kötelezően előírt óraszámán részt venni.

 

 

20. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:  Kresz: 4600Ft Járműkezelés:3600Ft Forgalom: 3600Ft    Elsősegély: 8200Ft

               Az elméleti és gyakorlati vizsgadíj befizetés módja : 4026 Debrecen Széchenyi u. 46/b.

               Az elsősegély vizsga díjának  befizetése banki átutalással történik.

 

21. Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások

          A sikeres forgalmi vizsga után 3. munkanapon a Vizsgaközpont a vizsgaigazolást elektronikus úton átküldi a Járási Hivatalhoz( Okmányiroda), ahol a sikeres közúti elsősegély vizsgát igazoló lap felmutatása után kérhető a vezetői engedély kiadása. Nem magyar állampolgár esetén feltétel, hogy az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon tartózkodott.