“B” Kategória

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK ÉS  TANULÓTÁJÉKOZTATÓ

B kategória

 

 

1. Képzőszerv megnevezése, címe,e-mail címe, telefonszáma: Bihari Autósiskola  4142 Zsáka Rákóczi utca 2.     bihariautosiskola@freemail.hu   Telefon:0630 623 8723

                            

2. A cég formája: egyéni vállalkozó

 

3.Vállalkozás nyilvántartási száma: 35274930

 

4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma: Rozmánné Házi Marianna

                                                                                   bihariautosiskola@freemail.hu

                                                                                   0630 623-8723

5. Az ügyfélfogadás helye, ideje: 4100 Berettyóújfalu Dózsa György út 8-10.

                                                       Szerda: 8-16 óráig

                                                      

 

6.Telephely címe, telefonszáma: 4142 Zsáka Rákóczi utca 2.

                                                                    0630 623 8723

 

7.A tanfolyamra való felvétel módja: A tanuló személyesen a jelentkezési lap kitöltésével jelentkezik a tanfolyamra.

 

8. Előírt orvosi alkalmassági vizsgálatok: Orvosi alkalmasság:1. csoportú

 

9. A tanfolyamra  történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

         Beiskolázás feltétele: legalább 16,5 éves korbetöltése,  8 általános iskolai végzettség igazolása , amit a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál az első elméleti vizsga alkalmával bemutatása szükséges

         A beiskolázást követően 9 hónapon belül elméleti vizsgán kell részt venni, illetve egy éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezt követően csak újabb tanfolyam elvégzése esetén lehet csak újabb vizsgára jelenteni.

          Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte és a törvény által előírt életkornál (17 év) legalább 3 hónappal fiatalabb.

         Forgalmi vizsgát csak az kezdheti meg, aki sikeres elméleti vizsgát tett, 17. életévét betöltötte,és 580 futott km-t igazoltan teljesítette.

         Sikertelen vizsga esetén ugyanabból a vizsgatárgyból legkorábban 3 munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.

         Valamennyi vizsgáját az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül be kell fejeznie, különben valamennyi sikeres vizsgája érvényét veszti.

 

 10. A tantárgyak és óraszámaik

                                                                                                       Kötelező min.        Képzőszerv által tartott

     Elméleti tantárgyak( Közl. ism., Vezetés.elm.,Szerk. és üzem. ism.)  28 óra                 min. 28 óra  

     Gyakorlati oktatás:                                       alapoktatás 9 óra, főoktatás minimum 20 óra, vizsgaóra:1 óra

     Az elméleti tanórák időtartama:45 perc

     Tanórák időtartama: 50 perc.

 

11. Járműhasználat: Suzuki Ignis, Suzuki Wagon R+,Opel Corsa

 

12.A hiányzás pótlásának módja:Aki a kötelezően előírt minimum óraszámot nem hallgatta meg, az elméleti  oktatóval egyeztetett  későbbi időpontban van módja bepótolni a tananyagot.

 13.Tandíj

          Elméleti oktatás:40000Ft         Gyakorlati oktatás:210000Ft     Elsősegély oktatás:10000Ft

          Vizsgadíjak: Kresz: 4600Ft            Forgalom:11000Ft                   Elsősegély:8200Ft

          A tandíj befizetése az oktatás helyszínén készpénzben nyugta vagy számla ellenében történik.

          A gyakorlati oktatás díja az törvény által előírt minimális óraszámot tartalmazza.

          Az elméleti és gyakorlati vizsgadíjak befizetése az illetékes hatóság pénztáránál történik.

          .Az elsősegély vizsga díját a tanuló egyénileg a Magyar Vöröskereszt számlájára banki utalással teljesíti.

 2021. IV. negyedév:  VSM:  Elmélet:54,17%     Gyakorlat: 40%    ÁKÓ:-%                     KK: 305298Ft

 14. Mentesítés egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól

        A Közúti elsősegély tantárgy hallgatása és vizsgája alól kap felmentést az a tanuló,aki az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász,egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolóioklevéllel rendelkezik,valamint a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon ,vagy az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek továbbá minden olyan vizsgázó, aki1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, 1984. január 1-je után: bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot,szerzett;

 

15. A tanuló áthelyezése

          Amennyiben a tanuló másik képzőszervnél kívánja folytatni járművezető tanulmányait, a képzőszerv  3 munkanapon belül Képzési Igazolást állít ki az addig lehallgatott elméleti, illetve levezetett gyakorlati órákról és a tanulói nyilatkozat aláírása után két példányban átadja a tanuló részére.

 

16. Oktatási helyszínek címe: Az elméleti oktatás helye: 4100 Berettyóújfalu Dózsa György út 8-10.

                                                    A gyakorlati oktatás helyszíne: Monostorpályi úti  Tanpálya Debrecen Monostorpályi út 37.

 

17. Pótórák igénylésének módja, díja :A képzőszerv által megtartott elméleti pótórák és az elméleti gyakorlás ingyenes. Amennyiben a tanuló az előírnál több pótórát kíván az oktatóval és az iskolavezetővel egyeztetve van lehetőség. A gyakorlati pótórák díja:7000Ft.

 

18. Engedélyező hatóság neve, címe, telefonszáma, szakfelügyeletet ellátó szerv::

Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság  1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

 Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 

 4026 Debrecen, Széchenyi u. 46/b  Tel:  (52)502-105

      

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

    A vizsgázó jogai:- Jó színvonalú, kulturált környezetben levő oktatáson részt venni

                                 - Elméleti és gyakorlati pótórák igénylése

                                 - Igény szerint ingyenes elméleti gyakorlási lehetőség

                                 - Jó műszaki állapotú, időjárási viszonyoknak megfelelő tisztaságú járművel gyakorolni

     A vizsgázó kötelezettségei:.- Az oktatáson pontos időben, vezetésre alkalmas állapotban megjelenni

                                                  -A tandíj és vizsgadíjak  a vállalási feltételekben foglaltak szerint megfizetni

                                                  - A szükséges dokumentumokat határidőre bemutatni

                                                  -Az elméleti oktatás kötelezően előírt óraszámán részt venni.

 

20.Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: Kresz: 4600Ft   Forgalom: 11000Ft    Elsősegély: 8200Ft

               Az elméleti és gyakorlati vizsgadíj befizetés módja az illetékes hatóság pénztáránál 4026 Debrecen Széchenyi u. 46/b. Az elsősegély vizsga díjának  befizetése banki átutalással történik.

 

21.Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások

          A sikeres forgalmi vizsga után a vizsgaigazolást a Vizsgaközpont elektronikus úton átküldi  a Vizsgaigazolást a Járási Hivatal Kormányablakához( Okmányiroda), ahol a sikeres közúti elsősegély vizsgát igazoló lap felmutatása után kérhető az okmány elkészítése.  Nem magyar állampolgár esetén feltétel, hogy az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon tartózkodott.