“K” Kategória

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK ÉS TANULÓTÁJÉKOZTATÓ

K kategória

 

 

1.Képzőszerv megnevezése, címe,e-mail címe, telefonszáma:Bihari Autósiskola

                                                                                                      4142 Zsáka Rákóczi utca 2.

                                                                                                      bihariautosiskola@freemail.hu

                                                                                                      06 30 623 8723

2. A cég formája: egyéni vállalkozó

 

3. Vállalkozás nyilvántartási száma: 35274930

 

4. Iskolavezető neve, e-mail címe, telefonszáma: Rozmánné Házi Marianna

                                                                                  bihariautosiskola@freemail.hu

                                                                                  0630 623-8723

5. Az ügyfélfogadás helye, ideje: 4100 Berettyóújfalu Dózsa György út 8-10.

                                                                    Szerda: 8-16 óráig

                                                   

6. Telephely címe, telefonszáma: 4142 Zsáka Rákóczi utca 2.

                                                                      0630 623 8723

 

7. A tanfolyamra való felvétel módja: A tanuló személyesen a jelentkezési lap kitöltésével jelentkezik a tanfolyamra.

 

8. Előírt orvosi alkalmassági vizsgálatok: -

 

9. A tanfolyamra  történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

         Beiskolázás feltétele: 16 éves kor betöltése

         A beikolázást követően 9 hónapon belül elméleti vizsgán kell részt venni, illetve egy éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezt követően csak újabb tanfolyam elvégzése esetén van lehetőség a tanulmányok elvégzésére.

          Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte és a 16 éves kort betöltötte.

         Sikertelen vizsga esetén ugyanabból a vizsgatárgyból legkorábban 3 munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.

 

 10. A tantárgyak és óraszámaik

                                                                                                                Kötelező min.        Képzőszerv által tartott

     Elméleti tantárgyak( Közlekedési ism.)                                                     12 óra                 min. 12 óra  

     Az elméleti tanórák időtartama:45 perc

 

 11.Járműhasználat: -

 

12. A hiányzás pótlásának módja: Aki a kötelezően előírt minimum óraszámot nem hallgatta meg, az elméleti  oktatóval egyeztetett későbbi időpontban van lehetősége bepótolni a tananyagot.

 

13.Tandíj

          Elméleti oktatás:20000Ft                  Elsősegély oktatás:10000Ft

          Vizsgadíjak: Kresz: 4600Ft                Elsősegély:15500Ft

          A tandíj befizetése az oktatás helyszínén készpénzben nyugta vagy számla ellenében történik.

          Az elméleti vizsgadíj befizetése  illetékes hatóság  pénztáránál történik.

          Az elsősegély vizsga díját a tanuló egyénileg a Magyar Vöröskereszt számlájára banki utalással teljesíti.

 

  14. Mentesítés egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól

        A Közúti elsősegély tantárgy hallgatása és vizsgája alól kap felmentést az a tanuló,aki az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász,egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolóioklevéllel rendelkezik,valamint a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon ,vagy az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek továbbá minden olyan vizsgázó, aki1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, 1984. január 1-je után: bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot,szerzett;

 

15. A tanuló áthelyezése

          Amennyiben a tanuló másik képzőszervnél kívánja folytatni járművezető tanulmányait, a képzőszerv  3 munkanapon belül Képzési Igazolást állít ki az addig lehallgatott elméleti, illetve levezetett gyakorlati órákról és a tanulói nyilatkozat aláírása után két példányban átadja a tanuló részére.

A képzési igazolás kiállításakor a képzőszerv nem számít fel díjat.

 

16. Oktatási helyszínek címe: Az elméleti oktatás helye:         Berettyóújfalu Dózsa György út 8-10.

                                          

17. Pótórák igénylésének módja, díja :A képzőszerv által megtartott elméleti pótórák és az elméleti gyakorlás ingyenes.

 

18. Engedélyező hatóság neve, címe, telefonszáma,szakfelügyeletet ellátó szerv:

         Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság  1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. 

         Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

        4026 Debrecen, Széchenyi u. 46/b  Tel:  (52)502-105

 

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

           A vizsgázó jogai:-Jó színvonalú, kulturált környezetben levő oktatáson részt venni

                                        -Elméleti  pótórák igénylése

                                        -Igény szerint ingyenes elméleti gyakorlási lehetőség

            A vizsgázó kötelezettségei:.- Az oktatáson pontos időben megérkezni

                                                         -A tandíj és vizsgadíjak  a vállalási feltételekben foglaltak szerint megfizetni

                                                         - Az elméleti oktatás kötelezően előírt óraszámán részt venni.

 

20. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:  Kresz: 4600Ft        Elsősegély: 15500Ft

               Az elméleti vizsgadíj befizetés módja : A Közlekedési Felügyelőség pénztárába történik

                                                                               4026 Debrecen Széchenyi u. 46/b.

               Az elsősegély vizsga díjának  befizetése banki átutalással történik.

 

 

21. Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások

          A sikeres forgalmi vizsga után 3. munkanapon a HBM-i Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya elektronikus úton átküldi a Vizsgaigazolást a Járási Hivatalnak (Okmányiroda). Vizsgaigazolás kiadásának feltétele: a közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga igazolása. A Vizsgaigazolással bármely Okmányirodában kérhető a vezetői engedély kiadása. Nem magyar állampolgár esetén feltétel, hogy az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon tartózkodott.